In België genieten hybride wagens van bepaalde fiscale voordelen en aftrekbaarheid, die bedoeld zijn om het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen te stimuleren.

Deze maatregelen hebben tot doel de overgang naar een duurzamere mobiliteit te bevorderen en de impact van transport op het milieu te verminderen. Eén van de belangrijkste voordelen van hybride wagens in België is de fiscale aftrekbaarheid voor zelfstandigen en bedrijven.

 

 

Dit betekent dat de kosten voor de aankoop, leasing en gebruik van een hybride voertuig geheel of gedeeltelijk als beroepskosten kunnen worden beschouwd en dus kunnen worden afgetrokken van de belastbare winst.

Het exacte bedrag dat aftrekbaar is, hangt af van verschillende factoren, zoals de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde van de wagen. In juli 2023 zullen er veranderingen plaatsvinden met betrekking tot de aftrekbaarheid van hybride wagens in België. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen, omdat ze van invloed kunnen zijn op de fiscale voordelen die hybride voertuigen momenteel genieten.